Del 1: Hur allt började

Under mitten av 00-talet tampades biblioteken i Norrbotten med sjunkande besökssiffror samtidigt som de tyckte att biblioteksfrågan alltmer sällan syntes i den politiska dagordningen.

För att ändra på situationen samlades år 2004 samtliga bibliotekschefer i Norrbottens län för att samtala och diskutera vilka punkter som man gemensamt skulle arbeta med de kommande åren.

Konsensus rådde, då biblioteken måste utveckla sin marknadsföring. Under 2005 inleddes ett samarbete mellan bibliotekscheferna som tillsammans med kommunikationsbolaget Vinter började titta på den dåvarande marknadsföreningen. År 2006 beviljade Statens Kulturråd pengar (som totalt blev 300 000 kronor) till projekt Maracas.

Del 2: Vad som hände

Fyra kärnvärden togs fram som
bibliotekens dagliga verksamhet ska bottna i:

  • Inspirerande – Biblioteken ska öka intresset för vad som finns där
  • Berikande - Utbudet ska vara berikande och nå upp till besökarnas förväntningar
  • Möten – Biblioteken ska ge besökarna möjligheter till möten
  • Paus – Miljön ska vara en tillflyktsort i det hektiska samhället

Norrbottens läns bibliotek enades också om en gemensam logotyp med tillhörande grafisk profil. Logotypen är ett stort B i orange färg som ska förmedla enhetlighet, modernitet och kraft.

För att nå ut till ännu flera potentiella besökare anordnades även kampanjveckor då affischer publicerades i länets alla tidningar och sattes upp i busskurer. Dessutom skapades en gemensam internetportal, Bibblo.se, som fortfarande används för åtkomst till Norrbottens läns samtliga bibliotek.

Du kan läsa mer om Projekt Maracas och hämta rapporten om som pdf här.